Usługi koparką Zgorzelec roboty ziemne wyrównywanie terenu - Koparka Zgorzelec

Usługi Koparką Zgorzelec
Kopraki Zgorzelec
Koprki Zgorzelec
Przejdź do treści
Roboty Ziemne Zgorzelec

 • Równanie terenu
 • Wykopy pod fundamenty
 • Wykopy budowlane
 • Przygotowanie terenu pod położenie kostki brukowej • Wykopy pod oczyszczalnie przydomowe
 • Wykopy pod szamba
 • Wykopy pod media, przyłacza: prąd, woda, wykopy kanalizacyjne
 • Odwodnienia i drenaże


 • Niwelacja terenu, skarpowanie
 • Usuwanie korzeni
 • Rozładunek i załadunek towarów ponadgabarytowych
 • Wykopy pod stawy i oczka wodne

Roboty Ziemne Zgorzelec

 • roboty ziemne
 • równanie, niwelacja terenu, skarpowanie
 • osuszanie terenu
 • roboty drogowe, rowy melioracyjne
 • roboty hydrotechniczne
 • wykopy pod przyłacza wodne, kanalizacyjne, prąd
 • drenaże i odwodnienie terenu
 • przygotowanie podłoża pod kostkę brukową
 • wykopy pod szamba i oczyszczalnie ścieków
 • roboty budowlane, wykopy pod fundamenty

           

Usługi Koparką Zgorzelec

Usługi koparko-ładowarką w Zgorzelcu i okolicy.
Możliwe prace w innej lokalizacji :)

Podstawowymi czynnościami, które wykonujemy są:
 • wykopy pod fundamenty, wykopy budowlane
 • wyzieranie wierzchniej warstwy gleby, zbieranie humusu
 • korytowanie pod drogi i chodniki oraz różnorodne place
 • wykopy pod instalacje: wodne, kanalizacyjne, elektroenergetyczne, gazowe, teleinformatyczne
 • drenaże, wykopy pod odwodnienia
 • usługi koparką Zgorzelec
 • wykopy pod szamba i oczyszczalnie ścieków
 • wykopy pod oczka wodne
 • równanie terenu
 • niwelacja terenu
 • inne prace z wykorzystaniem koparko-ładowarki

Wyrównywanie terenu Zgorzelec

Usługi koparko-ładowarką w Zgorzelcu i okolicy.
Niwelacja i równanie terenu, skarpowanie - wykopy budowlane.
Usługi koparką Zgorzelec - wykopy pod fundamenty ogrodzenia przyłącza wodne i kanalizacyjne wykopy pod odwodnienie i inne. Prace ziemne koparko-ładowarką, równanie i niwelacja terenu. Koparko-ładowarka pozwala wykonać prace ziemne szybko i precyzyjnie. Wykonujemy wykopy technologiczne pod instalacje wodne, kanalizacyjne, melioracje, drenaże, szamba, wykopy pod fundamenty i inne prace z wykorzystaniem koparki.

Uslugi koparko-ładowarką Zgorzelec

Wykopy budowlane, wykopy pod budynki. Wykopy wąskie i szerokoprzestrzenne, dwa rodzaje wykopów budowlanych:
 • wykop z płaskim dnem
 • wykop wąski w formie szerokiego rowu w miejscach przebiegu ław i ścian.

Wykopy szerokoprzestrzenne, zalecane są w przypadkach gdy działka znajduje się na gruntach niezbyt spoistych, lub gdy dom ma być podpiwniczony. Dno wykopu powinno się znaleźć poniżej poziomu przemarzania gruntu, od 0,8 do 1,4 m w zależności od tego, w której strefie przemarzania gruntu znajduje się dana działka. Pracami ziemnymi zajmuje się najczęściej wyspecjalizowana ekipa, która posiada niezbędny sprzęt: koparkę, koparko-ładowarkę oraz samochód ciężarowy do transportowania wydobytej ziemi. Mechaniczne wybieranie ziemi powinno przebiegać z zachowaniem ostrożności, aby nie naruszyć gruntu rodzimego znajdującego się poniżej planowanych ław, bo stanowi on oparcie dla fundamentów.

Wykopy wąskie pod same ławy, szerokie rowy o głębokości równej łącznej wysokości ław i ścian fundamentowych. Dno rowów musi być na podanej w projekcie głębokości, poniżej poziomu przemarzania gruntu. Głębokość wykopów wąskoprzetrzennych pod same ławy wynosi 30-50 cm,
a szerokość musi być o około 30 cm większa niż szerokość planowanych ław, żeby można było zbudować szalunki.


Adres


Posada 22,

Firma

SKARPÓWECZKA
ADRIAN WOŁCZYŃSKI
NIP: 616-156-47-22

Kontakt


+48 533 191 753
biuro@koparka-zgorzelec.pl

SKARPÓWECZKA - USŁUGI KOPARKĄ ZGORZELEC
533 191 753

Wróć do spisu treści